Contact
จินตนาการ เวดดิ้ง สตูดิโอ
ที่อยู่ 35/126-128  ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพ 10220
โทร.02-9714642-3 , 086-3874303 , 02-5526396 แฟ็ก 02-9557098
เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  9.00 - 20.00  น.

การโอนเงินและชำระเงินต่างๆ (หมายเหตุชื่อบัญชีนี้เท่านั้น)
หมายเลขบัญชีการโอนชำระเงิน  ชื่อบัญชี  คุณดาหวัน ธรรมนิตย์กิจ
1.ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง  เลขที่บัญชี  081-2-28012-1
2.ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง  เลขที่บัญชี 134-5-025652

 

 จินตนาการ เวดดิ้ง สตูดิโอ 35/126-128 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพ 10220 โทร.02-9714642-3 , 086-3874303 , 02-5526396 แฟ็ก 02-9557098